• Oceniamy ubezpieczenia, analizujemy możliwe ryzyka

  • Opracowujemy indywidualne programy ubezpieczeniowe

  • Kierujemy się potrzebami i specyfiką działalności klientów

Zakres usług

W ramach standardowych usług świadczonych na rzecz naszego Klienta zespół doświadczonych brokerów podejmuje następujące działania.

Analiza ryzyka

Pomagamy przeprowadzić analizę ryzyka, której celem jest ubezpieczenie na odpowiednim poziomie ryzyk występujących u Klienta.

Programy ubezpieczeniowe

Tworzy indywidualny program ubezpieczeniowy dostosowany do istniejących zagrożeń i specyfiki Klienta.

Monitoring polis ubezpieczeniowych

Prowadzi stały monitoring polis ubezpieczeniowych, dbając o terminowe płatności rat i wznowienia ochrony poszczególnych ryzyk.

Oferty ubezpieczeniowe

Formułuje zapytanie ofertowe, przeprowadza porównanie zebranych ofert negocjując warunki ubezpieczenia i jego cenę, ocenia wiarygodność i wypłacalność towarzystw ubezpieczeniowych, przy dużych ryzykach sprawdza system reasekuracji.

Kształtowanie ubezpieczeń

Kształtuje umowę ubezpieczenia wprowadzając dodatkowe zapisy w postaci klauzul brokerskich sformułowanych przez własny dział prawny.

Inwentaryzacja ubezpieczeń

Przeprowadza inwentaryzację dotychczas zawartych umów ubezpieczenia, ich ocenę oraz sugeruje odpowiednie korekty.

Odszkodowania

Reprezentuje interesy swojego Klienta w procesie likwidacji szkody, co ma na celu uzyskanie odszkodowania w adekwatnej do szkody wysokości.

Pomoc ubezpieczeniowa

Pomaga określić sumy ubezpieczenia i przygotować materiał pomocniczy do zawieranej umowy ubezpieczenia w sposób gwarantujący właściwą likwidację szkody i efektywne wykorzystanie płaconych na ubezpieczenia składek.

Jednocześnie dla potrzeb podmiotów sektora publicznego przeprowadzamy w imieniu Klienta przetargi zgodne z ustawą „Prawo zamówień publicznych”. W ramach obsługi przygotowujemy razem z Klientem dokumentację przetargową aktywnie uczestnicząc w procedurze przetargowej.

O nas

Naszym celem, jest wysokiej jakości obsługa Klientów, którą tworzymy dzięki połączeniu sił, wiedzy oraz możliwości brokerów tworzących doświadczony zespół, dla zapewnienia pełnej, kompleksowej i realnej ochrony Państwa majątku. Podczas 20 lat działalności firmy pomogliśmy i negocjowaliśmy setkom naszym klientom.

Tworzymy kreatywny zespół, który reprezentuje swoich klientów przed towarzystwami ubezpieczeniowymi. Współpracujemy z wieloma firmami, które od lat powierzają nam swoje interesy. GB-PARTNER działa w interesie Klienta, którego dobro stawiane jest na pierwszym miejscu. Dobór kadr, organizacja pracy i wewnętrzna kontrola firmy zapewniają kompetentną i odpowiedzialną obsługę Klienta.

Działamy w dobrej wierze, z szacunkiem i z poczuciem najlepszego wykorzystania swojej wiedzy, mając za podstawowy cel interes Klienta.

Jan Pawłowicz - Prezes Zarządu

Kontakt:

+48 601 400 809

Agnieszka Mróz - Asystent Brokerów

Kontakt:

+48 605 204 380

Mariusz Kaliński - Broker

Kontakt:

+48 608 257 057

Roman Bula - Broker

Kontakt:

+48 604 529 670

Praca

Poszukujemy partnerów:

- osoby dysponujące uprawnieniami do wykonywania czynności brokerskich
- osoby posiadające uprawnienia agenta ubezpieczeniowego
- osoby bez uprawnień, zainteresowane dodatkowymi dochodami

Gwarantujemy:

- Atrakcyjne warunki podziału prowizji
- Wsparcie ze strony naszych pracowników etatowych
- Współpracę z doświadczonym zespołem brokerów ubezpieczeniowych

Partnerowi umożliwiamy współpracę na podstawie Umowy partnerskiej. Zapewniamy też tzw. pasywny dochód czyli wynagrodzenie również w kolejnych latach, przy wznowieniach ubezpieczeń pozyskanych przy udziale Partnera.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, napisz do nas na .

Kontakt

40-032, Katowice, ul. Dąbrowskiego 8
(32) 251 34 82, +48 601 400 809, +48 605 204 380

NIP: 547-008-89-86
REGON: 070421833
KRS 0000225225
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN